Jednomodulové jističe DPN: Technické parametry

       

   


Rozměrové schéma

Jističe do 125A - rozměrové schema

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 90 mm a šířka v násobcích 1,5 modulu) nás řadí k nejmenším na světě.

 • šířka modulu

  • 1P: 26,4 mm

  • 2P: 52,8 mm

  • 3P: 79,2 mm

  • 4P: 105,6 mm

 •  celková hloubka od západky včetně páčky ve vypnuté poloze 73,23 mm

 • celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,23 mm

 • celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm

 • celková hloubka od DIN lišty po povrch svorkové části 43,8 mm

 • celková výška tělesa 90 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 6,8 mm

 • výška ovládací části 45 mm

 • hloubka horní opěrné části svorky od DIN lišty 19,0 mm

 • hloubka opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty 33,0 mm

 • horní uživatelská popiska (A):

  • 1P: šířka 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

  • 2P: šířka 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

  • 3P: šířka 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

  • 4P: šířka 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

 • dolní a horní montážní popiska (B) šířka 26 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů.

CHARAKTERISTIKA

Jističe BONEGA® P-E-P-30J mají mají dva různé spouštěče působící na spínací mechanismus:

 

1.) Tepelná spoušť pracující se zpožděním pro ochranu před přetížením

2.) Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem.
Jsou tedy určeny jak pro ochranu elektrických rozvodů a zařízení proti zkratu (pro případ kdy došlo k chybě z důvodu poruchy nebo nesprávného zapojení), tak pro ochranu elektrických rozvodů proti přetížení (pro případ, kdy nedošlo sice k poškození elektrického obvodu, ale došlo k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit).

Jsou vhodné především pro velmi náročné aplikace do průmyslových rozvaděčů a rozvoden obvodů nízkého napětí (nn). Jsou zatím konstruovány pro střídavý proud. V případě požadavku použití na stejnosměrný proud kontaktujte naši technickou podporu..

Označeny jsou logem s ochrannou známkou BONEGA®. Jedná se o zavedenou značku od roku 1992. Název BONEGA® pochází z jazyka ESPERANTO, ve kterém to znamená – výborný(á), dobrý(á).

Označení řady P-E-P v sobě skrývá anglický význam - Perfect Electric Protector (perfektní elektrický ochránce), což má zdůrazňovat mimořádně vysokou kvalitu garantovanou také dlouhou zárukou).

Jsou vyráběny podle náročné evropské normy ČSN EN 60947 a jejích doplňků. Jsou schopny plnit i ty nejnáročnější projekční požadavky na řazení jističů s ohledem na dodržení selektivity a také požadavky na jednotlivé charakteristiky B i  C.

 

- výrobek splňuje podmínky pro posouzení shody výrobku s našimi předpisy
- výrobek splňuje evropské podmínky prohlášení o shodě

 

Na jistič lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné kontakty, aj.)  Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy jističe, programování a měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 až 5 ms, a to při maximální zátěži v 30 kA vypínací schopnosti (rovná se téměř rychlosti vypnutí u klasické tavné pojistky)
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy ČSN EN 60947 při 230/400V AC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky

pro In = 20 A až 100 A Icn 30 kA v charakteristice B, C, D

pro In = 125 A Icn 25 kA v charakteristice B, C, D

Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu  je řešena pomocí izolačních přepážek přímo na tělese jističe a také pomocí přídavných, snadno vkládatelných přepážek (bez nástroje)
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný jistič (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný jistič (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný jistič - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

Možnost plombování páčky: v poloze zapnuto i vypnuto

Montážní parametry

Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota:  - 20ºC až +55ºC
Upevnění jističe: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

c) jistič má ze spodní strany blokaci proti náklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze jističe vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost:  s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)
 • průřez: 2x (10 x 10 mm) = 100 mm2
 • obvyklá připojitelnost: 70 mm2 plný vodič, 50 mm2 slaněný vodič
 • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm
 • svorka je vyrobena z jednohu kusu plechu a je spojema přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
 • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
 • poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
 • díky postříbření lze připojovat lze vodiče Cu (měděné) i Al (hliníkové)
Horní hlavičkové svorky: 
 • umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty = neovlivňuje se tak bimetal)
 • jsou chráněné proti mezifázovému zkratu plastovou přepážkou, která je však odlomitelná pro možnost uchycení průběžnou pásovou 1P lištou
 • spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování))
 • spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování  (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): libovolně z obou stran (lze měnit vstup s výstupem)
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast jističe nebo na předem připravené popisky) 

popis je pod průhledným odklápěcím krytem

 

rozměry:

 • 1P: šířka 24 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 2P: šířka 24 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 3P: šířka 24 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 4P: šířka 24 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

materiál: samolepící nebo obyčejný kancelářský papír

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Montážní popis

na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení jističů (u otvoru pro šroub)

dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 26,4 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Pevnost obalu:

7 nýtů i u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu)

dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní

Možnost zapojení přívodu zdola i s shora: Ano
Aplikační parametry
1 pólové - jmenovité proudy In 20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)
2 pólové - jmenovité proudy In 20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)
3 pólové - jmenovité proudy In 20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)
4 pólové - jmenovité proudy In 20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)
1 pólové + N (odpojení "nuláku") - jmenovité proudy In

20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)                    

splňují podmínku zapnutí "nuláku" v předstihu před fází a při vypnutí naopak (vyšší bezpečnost)

3 pólové + N (odpojení "nuláku") - jmenovité proudy In

20,25,32,40,50,63,80,100,125 A (v char. B, C i D)

splňují podmínku zapnutí "nuláku" v předstihu před fázemi a při vypnutí naopak (vyšší bezpečnost)

Provedení v charakteristikách: B,C,D (K,S,Z v přípravě) s fixním nastavením
Charakteristika: B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

D (resp. M), dříve také „-----“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)

Připravujeme skupiny:
K -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku   8 In x 12 In
C -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 13 In x 17 In
Z -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku   2 In x 3 In

Jmenovité napětí Ue 1 P (pólové) ~ 230/400 V 50/60 Hz

3 P (pólové) ~ 400 V 50/60 Hz

Minimální provozní napětí Umin 12 V AC
Maximální provozní napětí Umax 253/440 V AC
Maximální předřazená pojistka: 150 A gG (>30 kA)
Příslušenství: signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště
Provozní teplota okolí:  - 30ºC až +60ºC (- 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60947)
Kalibrační teplota: +30 ºC podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Současné spínání všech fází u vícemodulových provedení (výhodné pro rozběh motorů) ano
Provoz pro 12, 24, 48, 110V AC ano
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost ano
Splnění požadavků rozvodných závodů u 3 pólového provedení na nemožnost sepnutí jističe bez jedné fáze ano
Zapínací/vypínací páčky: pro přehlednost v rozvaděčích dodáváme standardně jističe s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barevných páček v souladu s barvami vložek závitových pojistek.
  20 A modrá  
  25 A žlutá  
  32 A fialová  
  40 A černá  
  50 A bílá  
  63 A měděná  
  80 A stříbrná  
  100 A červená  
  125 A žlutá  
  Speciálně lze dodat i jen s páčkami v černém provedení černá  

Provozní parametry

Kontakty:

mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe)

Testování:

každého kusu při výrobě

Odvod tepla:

odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly
(zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Životnost elektrická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Vyráběny podle normy: ČSN EN 60947
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů:  zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zemezení neoprávněným reklamacím
Platné patenty (počet): ano (2)
Popis - patent 1: zhášecí komora
Popis - patent 2: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C

Průmyslová ochrana:

jistič je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin

Informace pro projektování

Jmenovitý proud DPN (A) Vnitřní odpor (mOhm) Ztrátový výkon (W) Max. imped. vyp. smyčky (Ohm) Tepelná korekce jmenovitých proudů
Char. B Char. C Char. D Okolní teplota 20°C Okolní teplota 30°C Okolní teplota 40°C Okolní teplota 50°C
20                  
25                  
32                  
40                  
50                  
63                  
80  
100                  
125                  


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216