Jednomodulové jističe DPC pro oddělené sítě

       

   


Rozměrové schéma

Rozměrové schema jističe BONEGA<sup>®</sup> E6000 E

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm) nás řadí k nejmenším na světě.

 • celková hloubka od západky včetně páčky ve vypnuté poloze 73,23 mm
 • celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,23 mm
 • celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm
 • celková výška tělesa 81 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 5,2 mm
 • výška ovládací části 45 mm
 • šířka modulu 17,6 mm
 • uživatelská popiska (A): šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

V rozvaděči (v zakrytované části) zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto DPC v malých plastových rozvaděčích.

 

 

CHARAKTERISTIKA

Jističe BONEGA® PEP-6DPC pro oddělené sítě mají mají dva různé spouštěče působící na spínací mechanismus:

Vnitřní pohled do jističe BONEGA®P-E-P

1.) Tepelná spoušť pracující se zpožděním pro ochranu před přetížením

2.) Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem.
Jsou tedy určeny jak pro ochranu elektrických rozvodů a zařízení proti zkratu (pro případ kdy došlo k chybě z důvodu poruchy nebo nesprávného zapojení), tak pro ochranu elektrických rozvodů proti přetížení (pro případ, kdy nedošlo sice k poškození elektrického obvodu, ale došlo k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit). Odpínají na rozdíl od klasických jističů obě větve "sekundární strany" transformátoru.

Jsou tedy vhodné především pro speciální instalaci do sekundárního obvodu transformátoru bez zemnění. Jsou zatím konstruovány pro střídavý proud. V případě požadavku použití na stejnosměrný proud kontaktujte naši technickou podporu..

Označeny jsou logem s ochrannou známkou BONEGA®. Jedná se o zavedenou značku od roku 1992. Název BONEGA® pochází z jazyka ESPERANTO, ve kterém to znamená – výborný(á), dobrý(á).

Označení řady P-E-P v sobě skrývá anglický význam - Perfect Electric Protector (perfektní elektrický ochránce), což má zdůrazňovat mimořádně vysokou kvalitu garantovanou také dlouhou zárukou).

Jsou vyráběny podle náročné evropské normy IEC 60947-2 a jejích doplňků. Jsou schopny plnit i ty nejnáročnější projekční požadavky na řazení jističů s ohledem na dodržení selektivity a také požadavky na jednotlivé charakteristiky B i  C.

- výrobek splňuje podmínky pro posouzení shody výrobku s našimi předpisy
- výrobek splňuje evropské podmínky prohlášení o shodě

Na jističe DPC lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné kontakty, aj.)  Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy jističe, programování a měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí:
(viz. oscilogramy)
pod 10 ms, a to při maximální zátěži v 6 kA vypínací schopnosti
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy IEC 60947-2 při 230V AC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky pro PEP 6DPC platí 6 kA pro In až do 32 A v charakteristice B a C
Kategorie A
Ue 230 V AC
Uimp 4 kV
Ics 6 kA
Icu 6 kA
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný jistič (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný jistič (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný jistič - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

Možnost plombování páčky: v poloze zapnuto i vypnuto

Montážní parametry

Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota:  - 20ºC až +55ºC
Upevnění jističe: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

c) jistič má ze spodní strany blokaci proti naklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze jističe vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost:  s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)
 • průřez: 4x (5,1 x 6,5 mm) = 33 mm2
 • obvyklá připojitelnost: 16 mm2 plný vodič, 11 mm2 slaněný vodič
 • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 2,0 mm
 • svorka je vyrobena z jednoho kusu plechu a je spojena přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
 • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
Možnost připojení hliníkových vodičů: Ano (Al/Cu) Viz. prohlášení
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování  (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 2 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): libovolně z obou stran (lze měnit vstup s výstupem)
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast jističe nebo na předem připravené popisky) 

popis je pod průhledným odklápěcím krytem

 

rozměry:

 • 1P: šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

materiál: obyčejný kancelářský papír nebo samolepící

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Montážní popis

na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení jističů (u otvoru pro šroub)

dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Pevnost obalu:

9 nýtů i u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu)

dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní

Možnost zapojení přívodu zdola i s shora: Ano
Aplikační parametry
1 pólové - jmenovité proudy In 4, 6,10,13,16,20,25,32A (v char. B, C)
Provedení v charakteristikách: B,C s fixním nastavením
Charakteristika: B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

Jmenovité napětí: 1 P (pólové) ~ 230 V 50/60 Hz
Minimální provozní napětí Umin 12 V AC
Maximální provozní napětí Umax 253 V AC
Maximální předřazená pojistka: 63 A gG (>6 kA)
Příslušenství: signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště
Minimální teplota okolí: - 40°C
Maximální teplota okolí: 125°C
Provozní teplota okolí podle ČSN: - 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60898
Kalibrační teplota: +30 ºC podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Provoz pro 110V AC ano
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost ano
Zapínací/vypínací páčky: pro přehlednost v rozvaděčích dodáváme standardně jističe s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barevných páček v souladu s barvami vložek závitových pojistek.
  6 A zelená  
  10A červená  
  13 A písková  
  16 A šedá  
  20 A modrá  
  25 A žlutá  
  32 A fialová  
  40 A černá  

Provozní parametry

Kontakty:

mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe)

Testování:

každého kusu při výrobě

Odvod tepla:

odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly
(zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Životnost elektrická: >= 8 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Vyráběny podle normy: IEC 60947-2
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů:  zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zamezení neoprávněným reklamacím
Ocenění: jeden z 27 nominovaných výrobků na Zlatý AMPER 2006
Platné patenty (počet): ano (2)
Popis - patent 1: zhášecí komora
Popis - patent 2: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C

Průmyslová ochrana:

jistič je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin

Informace pro projektování

Jmenovitý proud DPN (A) Vnitřní odpor (mOhm) Ztrátový výkon (W) Max. imped. vyp. smyčky (Ohm) Tepelná korekce jmenovitých proudů
Char. B Char. C Okolní teplota 20°C Okolní teplota 30°C Okolní teplota 40°C Okolní teplota 50°C
6                
10                
13                
16                
20                
25                
32                
40                
Tepelná spoušť – vypínací charakteristiky DPN
Zk. Typ Zkušební
proud

Počáteční
 stav

Meze vypínací nebo
nevypínací doby
Dosažený
výsledek

Poznámky

a B,C,D 1,13 In studený* t ≥ 1 h ( In ≤ 63 A) nesmí vypnout
b B,C,D 1,45 In ihned po
zkoušce a
t < 1 h ( In ≤ 63 A) musí vypnout Proud nepřetržitě
se zvyšující během 5 s
c B,C,D 2,55 In studený * 1s < t < 60 s  ( In ≤ 32 A)
1s < t < 120 s  ( In > 32 A)
musí vypnout  
d B
C
D
3 In
5 In
10 In
studený* t ≥ 0,1 s nesmí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače
e B
C
D
5 In
10 In
20 In
studený* t < 0,1 s musí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače

* Výraz „studený stav“ znamená bez předchozího zatížení při referenční kalibrační teplotě 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216