Jističe DC do 63 A (10 kA)

       

   


Rozměrové schéma

Rozměrové schema jističe BONEGA<sup>®</sup> E6000 E

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm nás řadí k nejmenším na trhu.

 • šířka modulu

  • 1P: 17,6 mm

  • 2P: 35,2 mm

 •  celková hloubka od západky včetně páčky ve vypnuté poloze 73,23 mm

 • celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,23 mm

 • celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm

 • celková hloubka od DIN lišty po povrch svorkové části 43,8 mm

 • celková výška tělesa 81 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 6,8 mm

 • výška ovládací části 45 mm

 • hloubka horní opěrné části svorky od DIN lišty 19,0 mm

 • hloubka opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty 33,0 mm

 • horní uživatelská popiska (A):

  • 1P: šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

  • 2P: šířka 2 x 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

 • dolní a horní montážní popiska (B) 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto jističů v malých plastových bytových rozvaděčích.

CHARAKTERISTIKA

Jističe BONEGA® P-E-P-10J-DC mají mají dva různé spouštěče působící na spínací mechanismus:

 

1.) Tepelná spoušť pracující se zpožděním pro ochranu před přetížením

2.) Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem.
Jsou tedy určeny pro ochranu elektrických DC rozvodů (stejnosměrných) a zařízení proti zkratu (pro případ kdy došlo k chybě z důvodu poruchy nebo nesprávného zapojení), tak pro ochranu elektrických rozvodů proti přetížení (pro případ, kdy nedošlo sice k poškození elektrického obvodu, ale došlo k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit).

Jsou vhodné především pro velmi náročné aplikace do průmyslových rozvaděčů a rozvoden obvodů nízkého napětí (nn). Jsou konstruovány pro stejnosměrný proud.

Označeny jsou logem s ochrannou známkou BONEGA®. Jedná se o zavedenou značku od roku 1992. Název BONEGA® pochází z jazyka ESPERANTO, ve kterém to znamená – výborný(á), dobrý(á).

Označení řady P-E-P v sobě skrývá anglický význam - Perfect Electric Protector (perfektní elektrický ochránce), což má zdůrazňovat mimořádně vysokou kvalitu garantovanou také dlouhou zárukou).

Jsou vyráběny podle náročné evropské normy ČSN EN 60947 a jejích doplňků. Jsou schopny plnit i ty nejnáročnější projekční požadavky na řazení jističů s ohledem na dodržení selektivity a také požadavky na jednotlivé charakteristiky B i  C.

 

- výrobek splňuje podmínky pro posouzení shody výrobku s našimi předpisy
- výrobek splňuje evropské podmínky prohlášení o shodě

Jističe BONEGA® řady P-E-P lze mezi sebou propojovat pomocí propojovacích vidlicových i jazýčkových (hřebenových) lišt.

Na jistič lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné signalizační kontakty, aj.)  Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy jističe, programování a měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 až 5 ms, a to při maximální zátěži v 10 kA vypínací schopnosti (rovná se téměř rychlosti vypnutí u klasické tavné pojistky)
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy ČSN EN 60947 při 250/500V DC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky pro P-E-P 10J DC platí:

pro In = 1 A až 63 A Icn 10 kA v charakteristice B, C

Třída omezení energie: 3 a to až do hodnoty 63A jmenovitého proudu v charakteristice B,C
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp): 6,2 kV
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný jistič (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný jistič (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný jistič - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

Možnost plombování páčky: v poloze zapnuto i vypnuto

Montážní parametry

Připojení vodičů (+) nebo (-) : Je VELMI NUTNÉ dodržet polaritu
Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota:  - 20ºC až +55ºC
Upevnění jističe: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

c) jistič má ze spodní strany blokaci proti náklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze jističe vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu  (viz. instruktážní video)
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost:  s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)
 • průřez: 2x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2
 • obvyklá připojitelnost: 35 mm2 plný vodič, 25 mm2 slaněný vodič
 • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm
 • svorka je vyrobena z jednohu kusu plechu a je spojema přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
 • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
 • poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
 • připojovat lze vodiče Cu i Al
Horní hlavičkové svorky: 
 • umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty = neovlivňuje se tak bimetal)
 • jsou chráněné proti mezifázovému zkratu plastovou přepážkou, která je však odlomitelná pro možnost uchycení průběžnou pásovou 1P lištou
 • spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování))
 • spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)
Krytí svorek: IP 20
Možnost připojení hliníkových vodičů: Ano (Al/Cu) Viz. prohlášení
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování  (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast jističe nebo na předem připravené popisky) 

popis je pod průhledným odklápěcím krytem

 

rozměry:

 • 1P: šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 2P: šířka 2x 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

materiál: obyčejný kancelářský papír

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Montážní popis

na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení jističů (u otvoru pro šroub)

dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Pevnost obalu:

9 nýtů i u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu)

dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní

Aplikační parametry
1 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C)
2 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C)
Provedení v charakteristikách: B,C
Charakteristika: B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

Jmenovité napětí Ue 1 P (pólové) = 250V

3 P (pólové) = 500V

Maximální předřazená pojistka: 100 A gG (>10 kA)
Příslušenství: pomocné signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště a jejich kombinace
Provozní teplota okolí:  - 30ºC až +60ºC (- 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60947)
Kalibrační teplota: +30 ºC podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Současné spínání všech fází u vícemodulových provedení (výhodné pro rozběh motorů) ano
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost ano
Zapínací/vypínací páčky: pro přehlednost v rozvaděčích dodáváme standardně jističe s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barevných páček v souladu s barvami vložek závitových pojistek.

 

0,2 A - 1,6 A černá  
  2 A růžová  
  4 A hnědá  
  6 A zelená  
  8 A světle zelená  
  10A červená  
  13 A písková  
  16 A šedá  
  20 A modrá  
  25 A žlutá  
  32 A fialová  
  40 A černá  
  50 A bílá  
  63 A měděná  
  Speciálně lze dodat i jen s páčkami v černém provedení černá  

Provozní parametry

Kontakty:

mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe)

Testování:

každého kusu při výrobě

Odvod tepla:

odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly
(zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Životnost elektrická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Vyráběny podle normy: ČSN EN 60947-2
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů:  zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zamezení neoprávněným reklamacím
Platné patenty (počet): ano (2)
Popis - patent 1: zhášecí komora
Popis - patent 2: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C

Průmyslová ochrana:

jistič je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin

Informace pro projektování

 

1. Maximální  impedance vypínací smyčky

 

Aby jistič v případě zkratu vůbec zareagoval = vypnul, nesmí být překročena hodnota maximální  impedance vypínací smyčky, což  znamená že nesmí být překročen maximální odpor (impedance) okruhu který je jištěný proti zkratu daným jističem.

 

 • výpočet vychází z hodnoty vnitřní impedance jističe
 • například při našem B10A je to 0.01449 Ohmu
 • při 230V napětí je při nulové hodnotě odporu smyčky proud I=U/R = 15.873A
 • B10A potřebuje na vypnutí min.50A (charakteristika B je konstruovaná pro vypnutí na 3 až 5 násobek In)
 • takže koeficient je 15873/50=317.5
 • odpor obvodu je 317.5x0.01449=4.6 Ohmu
 • maximální impedance vypínací smyčky pro jistič BONEGA B10A = 4.6 Ohmu

2. Charakteristiky jištění:

 

B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která     nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)


3. Tepelná korekce jmenovitých proudů.

 

Dimenzování jističů je také třeba provádět i s ohledem na provozní teplotu, ve které se bude jistič v provozu nacházet. Pro evropské podmínky se ve výrobě nastavuje tepelná spoušť jističe proti přetížení při kalibraci +30°C (pro Kanadu například jen + 25°C, atd.).   Provozní teplota u našich jističů se však může pohybovat v rozmezí - 30ºC až +60ºC (- 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60898). Obecně platí pravidlo, že s klesající teplotou okolí se hodnota jmenovitého proudu zvyšuje a se zvyšující se teplotou okolí se hodnota jmenovitého proudu snižuje. Přesné hodnoty pak uvádíme v tabulce.

 

 

 

Jmenovitý proud jističe (A) Vnitřní odpor (mOhm) Ztrátový výkon (W) Max. imped. vyp. smyčky (Ohm) Tepelná korekce jmenovitých proudů
Char. B Char. C Char. D Okolní teplota 20°C Okolní teplota 30°C Okolní teplota 40°C Okolní teplota 50°C
1 1215,69 1,24 46,00 23,00 11,50 1,05 1 0,95 0,90
2 343,28 1,38 23,00 11,50 5,75 2,08 2 1,92 1,84
3 128,09 1,15 15,33 7,67 3,83 3,18 3 2,82 2,61
4 105,53 1,68 11,50 5,75 2,88 4,24 4 3,76 3,52
6 29,22 1,08 7,67 3,83 1,92 6,24 6 5,76 5,52
10 14,49 1,55 4,60 2,30 1,15 10,60 10 9,30 8,60
16 10,00 2,56 2,88 1,44 0,72 16,80 16 15,20 14,20
20 8,02 3,32 2,30 1,15 0,58 21,00 20 19,00 17,80
25 3,11 2,00 1,84 0,92 0,46 26,20 25 23,70 22,20
32 3,05 3,17 1,44 0,72 0,36 33,50 32 30,40 28,40
Tepelná spoušť – vypínací charakteristiky jističů do 63 A čas-proud
Zk. Typ Zkušební
proud

Počáteční
 stav

Meze vypínací nebo
nevypínací doby
Dosažený
výsledek

Poznámky

a B,C 1,13 In studený* t ≥ 1 h ( In ≤ 63 A) nesmí vypnout
b B,C 1,45 In ihned po
zkoušce a
t < 1 h ( In ≤ 63 A) musí vypnout Proud nepřetržitě
se zvyšující během 5 s
c B,C 2,55 In studený * 1s < t < 60 s  ( In ≤ 32 A)
1s < t < 120 s  ( In > 32 A)
musí vypnout  
d B
C
3 In
5 In
studený* t ≥ 0,1 s nesmí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače
e B
C
5 In
10 In
studený* t < 0,1 s musí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216