Technické parametry k jističům BONEGA P-E-P 6J a 10J

Obsah stránky

1. Rozměrové schéma jističe

2. Charakteristika jističe

3. Přehled parametrů

4. Informace pro projektování

Další informace

Ceník ke stažení

CB Test: testovací protokol na jističe P-E-P 10kA až do 63A v char. D

Grafy a oscilogramy

3D animace

Certifikáty

O krytí IP

Odborné dotazy

Dodavatelské podmínky

Jak nakupovat

 

3 roky záruka

Jističe BONEGA®P-E-P získaly 1. místo v soutěži o nejlepší exponát Zlatý Amper 2005

Jističe BONEGA®P-E-P získaly na veletrhu BAEL cenu Zlatý výrobek

1. Rozměrové schéma jističe

 

Rozměrové schema jističe BONEGA<sup>®</sup> E6000 E 

Výška opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty je 33,0 mm.

Výška horní opěrné části svorky od DIN lišty je 19 mm.

 

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm) nás řadí k nejmenším na světě.

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto jističů v malých plastových bytových rozvaděčích.

zpět na obsah

2. CHARAKTERISTIKA JISTIČE

 

Omezující jističe BONEGA® mají dva různé spouštěče působící na spínací mechanismus:

Vnitřní pohled do jističe BONEGA®P-E-P

1.) se zpožděním pracující tepelná spoušť pro ochranu před přetížením

2.) elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem.
Jsou tedy určeny jak pro ochranu elektrických rozvodů a zařízení proti zkratu (pro případ kdy došlo k chybě z důvodu poruchy nebo nesprávného zapojení), tak pro ochranu elektrických rozvodů proti přetížení (pro případ, kdy nedošlo sice k poškození elektrického obvodu, ale došlo k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit).
Jsou vhodné především pro běžnou instalaci do rozvaděčů a rozvoden koncových obvodů nízkého napětí (nn). Jsou konstruovány především pro střídavý proud, avšak je možné je použít i pro stejnosměrný proud, kdy je nutné počítat (díky vyššímu namáhání kontaktů) se snížením zkratové odolnosti o cca 20%.

Označeny jsou logem s ochrannou známkou BONEGA®. Jedná se o zavedenou značku od roku 1992, kterou začínáme nyní uplatňovat i na celosvětových trzích. Název BONEGA® pochází z jazyka ESPERANTO, ve kterém to znamená – výborný(á), dobrý(á).

Označení řady P-E-P v sobě skrývá anglický význam - Perfect Electric Protector (perfektní elektrický ochránce), což má zdůrazňovat mimořádně vysokou kvalitu garantovanou také dlouhou zárukou).

Jsou vyráběny podle náročné evropské normy ČSN EN 60898 a jejích doplňků. Jsou schopny plnit i ty nejnáročnější projekční požadavky na řazení jističů s ohledem na dodržení selektivity a také požadavky na jednotlivé charakteristiky B, C, D i Z.
 

- výrobek má certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu České republiky
- výrobek splňuje podmínky pro posouzení shody výrobku s našimi předpisy
CB TEST - výrobek splňuje evropské podmínky použití
- výrobek splňuje evropské podmínky prohlášení o shodě

Jističe BONEGA® řady P-E-P lze mezi sebou propojovat pomocí jedno až čtyřpólových propojovacích vidlicových i jazýčkových (hřebenových) lišt.

Na jističe lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné kontakty, aj.)  Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy jističe, programování a měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

 

zpět na obsah

3. Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 až 5 ms, a to při maximální zátěži v 10 kA vypínací schopnosti (rovná se téměř rychlosti vypnutí u klasické tavné pojistky)
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy ČSN EN 60898  při 230/400V AC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky pro P-E-P 10J platí:

pro In = 1 A až  2 A Icn 20 kA v charakteristice B, C, D, Z
pro In = 4 A až 8 A Icn 15 kA v charakteristice B, C, D, Z

pro In = 10 A až 63 A Icn 10 kA v charakteristice B, C, D, Z

 

(viz. zkušební protokol - CB test)

 

jističe PEP-10J vyhovují také zkratovým testům při 600V, kdy musí být dosaženo vypínací schopnosti minimálně 3kA (pro USA, KANADU a speciální provozy)
 

pro P-E-P 6J - 6 kA od 1 A až do 63A v charakteristice B, C, D

Třída omezení energie: 3 až do hodnoty 63A jmenovitého proudu v charakteristice D
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku je řešena pomocí izolačních přepážek.
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný jistič (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný jistič (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný jistič - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

Možnost plombování páčky: v poloze zapnuto i vypnuto

Montážní parametry

Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota:  - 20ºC až +55ºC
Upevnění jističe: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

c) jistič má ze spodní strany blokaci proti náklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze jističe vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost:  s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)
 • průřez: 2x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2
 • obvyklá připojitelnost: 35 mm2 plný vodič, 25 mm2 slaněný vodič
 • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm
 • svorka je vyrobena z jednohu kusu plechu a je spojema přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
 • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
 • poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
 • připojovat lze vodiče Cu i Al
Horní hlavičkové svorky: 
 • umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty = neovlivňuje se tak bimetal)
 • jsou chráněné proti mezifázovému zkratu plastovou přepážkou, která je však odlomitelná pro možnost uchycení průběžnou pásovou 1P lištou
 • spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování))
 • spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)
Možnost připojení hliníkových vodičů: Ano (Al/Cu) Viz. prohlášení
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování  (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): libovolně z obou stran (lze měnit vstup s výstupem)
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast jističe nebo na předem připravené popisky) 

popis je pod průhledným odklápěcím krytem

 

rozměry:

 • 1P: šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 2P: šířka 33,1 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 3P: šířka 50,6 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • 4P: šířka 68,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm

materiál: obyčejný kancelářský papír

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Montážní popis

na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení jističů (u otvoru pro šroub)

dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Pevnost obalu:

9 nýtů i u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu)

dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní

Možnost zapojení přívodu zdola i s shora: Ano
Aplikační parametry
1 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C , D, Z)
2 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
3 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C, D, Z)
4 pólové - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
1 pólové + N (odpojení "nuláku") - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23m25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)

splňují podmínku zapnutí "nuláku" v předstihu před fází a při vypnutí naopak (vyšší bezpečnost)

3 pólové + N (odpojení "nuláku") - jmenovité proudy In 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)

splňují podmínku zapnutí "nuláku" v předstihu před fázemi a při vypnutí naopak (vyšší bezpečnost)

Provedení v charakteristikách: B,C,D,Z (K,S v přípravě) s fixním nastavením
Charakteristika: B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

D (resp. M), dříve také „-----“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)

Připravujeme skupiny:
K -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku   8 In x 12 In
S -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 13 In x 17 In

Jmenovité napětí: 1 P (pólové) ~ 230/400 V 50/60 Hz

3 P (pólové) ~ 400 V 50/60 Hz

Minimální provozní napětí Umin 12 V AC
Maximální provozní napětí Umax (pro střídavý proud) 253/440 V AC
Maximální provozní napětí Umax (pro stejnosměrný proud) 60 V DC
Maximální předřazená pojistka: 100 A gG (>10 kA)
Příslušenství: signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště
Provozní teplota okolí:  - 30ºC až +60ºC (- 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60898)
Kalibrační teplota: +30 ºC podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Současné spínání všech fází u vícemodulových provedení (výhodné pro rozběh motorů) ano
Provoz pro 110V AC ano
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost ano
Splnění požadavků rozvodných závodů u 3 pólového provedení na nemožnost sepnutí jističe bez jedné fáze ano
Zapínací/vypínací páčky: pro přehlednost v rozvaděčích dodáváme standardně jističe s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barevných páček v souladu s barvami vložek závitových pojistek.

 

0,2 A - 1,6 A černá  
  2 A růžová  
  4 A hnědá  
  6 A zelená  
  8 A světle zelená  
  10A červená  
  13 A písková  
  16 A šedá  
  20 A modrá  
  25 A žlutá  
  32 A fialová  
  40 A černá  
  50 A bílá  
  63 A měděná  
  Speciálně lze dodat i jen s páčkami v černém provedení černá  
Propojitelnost hřebenovou lištou s jinými jističi s vypínací schopností 10 kA (s případným malým prohnutím lišt) shodně s ABB S 201 M, BONEGA-EV-6J, CHINT NB1-63, MERLIN GERIN C60H multi 9, SEZ RI61, s prohnutím hřebenového kontaktu s Doepke DLS5, FELTEN, GEYER EC 110 BB, MOELLER PL7, s delšími kontakty i s OEZ LSN
Propojitelnost vidlicovou lištou s jinými jističi s vypínací schopností 10 kA (s případným malým prohnutím lišt) shodně s BONEGA-EV-6J, CHINT NB1-63, SEZ RI61 a s prohnutím vidlice s Doepke DLS5, FELTEN, GEYER EC 110 BB, MOELLER PL7 
Propojitelnost hřebenovou lištou s jinými jističi s vypínací schopností 6 kA (s případným malým prohnutím lišt) shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61, s prohnutím hřebenového kontaktu s FELTEN, KANIA C45, LEGRAND 032 68, MERLIN GERIN Domae, MOELLER PL6, SCHRACK BF098110,  s delšími kontakty i s OEZ LSE, SIEMENS 5SX21
Propojitelnost vidlicovou lištou s jinými jističi s vypínací schopností 6 kA (s případným malým prohnutím lišt) shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61 a s prohnutím vidlice s  HAGER MC 110A, LEGRAND 032 68
MERLIN GERIN Domae, FELTEN, MOELLER PL6

Provozní parametry

Kontakty:

mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe)

Testování:

každého kusu při výrobě

Odvod tepla:

odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly
(zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Životnost elektrická: >= 20 000 cyklů (zapnutí a vypnutí) 
Vyráběny podle normy: ČSN EN 60898
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů:  zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zemezení neoprávněným reklamacím
Ocenění: Zlatý AMPER 2005
a BAEL 2005
Platné patenty (počet): ano (2)
Popis - patent 1: zhášecí komora
Popis - patent 2: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C

Průmyslová ochrana:

jistič je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin

4. Informace pro projektování

1. Maximální  impedance vypínací smyčky

 

Aby jistič v případě zkratu vůbec zareagoval = vypnul, nesmí být překročena hodnota maximální  impedance vypínací smyčky, což  znamená že nesmí být překročen maximální odpor (impedance) okruhu který je jištěný proti zkratu daným jističem.

 

2. Charakteristiky jištění:

 

B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která     nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

D (resp. M), dříve také „-----“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)

Z .  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 2 In až 3 In. Slouží především pro jištění elektroniky, vysokoimpedančních kabelů a dalších citlivých zařízení.

Připravujeme skupiny:
K -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku   8 In x 12 In
S -  nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 13 In x 17 In

3. Tepelná korekce jmenovitých proudů.

 

Dimenzování jističů je také třeba provádět i s ohledem na provozní teplotu, ve které se bude jistič v provozu nacházet. Pro evropské podmínky se ve výrobě nastavuje tepelná spoušť jističe proti přetížení při kalibraci +30°C (pro Kanadu například jen + 25°C, atd.).   Provozní teplota u našich jističů se však může pohybovat v rozmezí - 30ºC až +60ºC (- 5 ºC až +40 ºC podle nařízení ČSN EN 60898). Obecně platí pravidlo, že s klesající teplotou okolí se hodnota jmenovitého proudu zvyšuje a se zvyšující se teplotou okolí se hodnota jmenovitého proudu snižuje. Přesné hodnoty pak uvádíme v tabulce.

 

 

 

Jmenovitý proud jističe (A) Vnitřní odpor (mOhm) Ztrátový výkon (W) Max. imped. vyp. smyčky (Ohm) Tepelná korekce jmenovitých proudů
Char. B Char. C Char. D Okolní teplota 20°C Okolní teplota 30°C Okolní teplota 40°C Okolní teplota 50°C
1 1215,69 1,24 46,00 23,00 11,50 1,05 1 0,95 0,90
2 343,28 1,38 23,00 11,50 5,75 2,08 2 1,92 1,84
3 128,09 1,15 15,33 7,67 3,83 3,18 3 2,82 2,61
4 105,53 1,68 11,50 5,75 2,88 4,24 4 3,76 3,52
6 29,22 1,08 7,67 3,83 1,92 6,24 6 5,76 5,52
10 14,49 1,55 4,60 2,30 1,15 10,60 10 9,30 8,60
16 10,00 2,56 2,88 1,44 0,72 16,80 16 15,20 14,20
20 8,02 3,32 2,30 1,15 0,58 21,00 20 19,00 17,80
25 3,11 2,00 1,84 0,92 0,46 26,20 25 23,70 22,20
32 3,05 3,17 1,44 0,72 0,36 33,50 32 30,40 28,40
Tepelná spoušť – vypínací charakteristiky jističů do 63 A čas-proud
Zk. Typ Zkušební
proud

Počáteční
 stav

Meze vypínací nebo
nevypínací doby
Dosažený
výsledek

Poznámky

a B,C,D 1,13 In studený* t ≥ 1 h ( In ≤ 63 A) nesmí vypnout
b B,C,D 1,45 In ihned po
zkoušce a
t < 1 h ( In ≤ 63 A) musí vypnout Proud nepřetržitě
se zvyšující během 5 s
c B,C,D 2,55 In studený * 1s < t < 60 s  ( In ≤ 32 A)
1s < t < 120 s  ( In > 32 A)
musí vypnout  
d B
C
D
3 In
5 In
10 In
studený* t ≥ 0,1 s nesmí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače
e B
C
D
5 In
10 In
20 In
studený* t < 0,1 s musí vypnout Proud dosažený zapnutím pomocného spínače

* Výraz „studený stav“ znamená bez předchozího zatížení při referenční kalibrační teplotě

zpět na obsah


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216